Selskapet
Denne applikasjonen er til for å administrere og legge ut nyheter fra Selskapet. Selskapet har lisenser til fordeling på relevante avdelinger. Disse lisensene gir vedkommende tilgang til å skrive og redigere tekst og laste opp bilder til Selskapets nettside under kategorien «nyheter fra Selskapet». Det gis også tilgang til å legge ut «tilbud» under alle de andre kategoriene, men da vil web-master lese korrektur og avstemme «tone of voice» og billedbruk. Applikasjonen er knyttet opp mot sosiale medier og disse blir tilført hele eller deler av innlegget med link til hjemmesiden. Applikasjonen vil også være database kilden for en App for Selskapet.

VIKTIG
Selskapet er ansvarlig for at de lisensene de disponerer er plassert hos ansatte i Selskapet. Selskapet er ansvarlig for det innhold som blir lagt ut via disse brukerlisensene.